Rozwiązania dla Twojej firmy

Innovative IT
Solutions for Logistics

Optymalizacja
Procesu 
Logistycznego

Łańcuch dostaw PSUPPLY AI

Innowacja
Nowoczesność
Automatyzacja

PSUPPLY o firmie
PSUPPLY.AI

Kilka słów o produkcie

Spółka ProductSupply.AI powstała w 2023 roku w Gdańsku celem opracowania i wdrożenia na rynek systemu do optymalizacji procesu logistycznego, zaopatrzeniowo-produkcyjnego, w tym łańcucha dostaw PSUPPLY.AI. 

Produkt będzie miał możliwość współpracy z systemami zewnętrznymi. Rozwiązanie będzie wykorzystywać algorytmy do monitoringu procesów związanych z logistyką i wizualizacją etapów życia produktu. System umożliwi zarządzanie strukturą firmy w zakresie procesów logistycznych i produkcyjnych z możliwością śledzenia produktu w drodze do magazynu końcowego. 

Rozwiązanie pozwoli na:

KORZYŚCI

Korzyści dla Klientów

Kompleksowość

Kompleksowe rozwiązanie w obszarze łańcucha dostaw obejmujące kluczowe obszary przedsiębiorstwa

Wyższa jakość usług

Optymalizacja procesów gwarantuje najwyższa jakość sprzedawanych produktów i usług

Wzrost wydajności

Sprawne zarządzanie przebiegiem procesów w obrębie łańcucha dostaw

Obniżenie kosztów

Sprawna realizacja procesów biznesowych, które powodują ograniczenie kosztów w przedsiębiorstwie

PSUPPLY AI technologia
TECHNOLOGIA

Technologie wykorzystane w rozwiązaniu:

 • Algorytmy numeryczne – Analiza danych – prognozowanie
 • Metody głębokiego uczenia – Deep learning – Wydajne modelowanie danych
 • Algorytmy detekcji optycznej – analiza zdjęć – Kontrola Jakości produktu
 • Sieci neuronowe – wyszukiwanie wzorców – prognozowanie
 • Modele regresji sieci – sieć neuronowa – Analiza dużej ilość danych wejściowych
 • RFID – Radio Frequency Identification – identyfikacja i śledzenie produktów
 • Kontenery – wysoka wydajność i efektywność działania środowiska
 • Analizy big data – Raportowanie na podstawie dużej ilości danych wejściowych
ROZWÓJ

Planowane prace:

 • Dopracowanie autorskich algorytmów numerycznych
 • Opracowanie modułu kontroli jakości
 • Zaprojektowanie hardware-u pomiarowego wraz z oprogramowaniem wbudowanym
 • Dopracowanie modeli modułów tworzonego systemu
 • Dopracowanie modelu komunikacji poszczególnych komponentów systemu
 • Implementacja opracowanych algorytmów
 • Opracowanie interfejsu systemu w wersji webowej i mobilnej
 • Stworzenie prototypu systemu
 • Przeprowadzenie testów w pełni funkcjonalnego prototypu w funkcjonującym przedsiębiorstwie
PSUPPLY AI rozwój
KONTAKT

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu z nami, udzielimy wszelkich niezbędnych informacji oraz odpowiemy na Twoje pytania. 

ProductSupply.AI PSA
ul. Antoniego Abrahama 1a
80-307 Gdańsk
NIP: 5842829109